సింథియా బెయిలీ 'కొంచెం షాక్ అయ్యాడు' టాడ్ బ్రిడ్జెస్ రిచర్డ్ రామిరేజ్‌తో తన జైలు ఎన్‌కౌంటర్‌ను 'సెలబ్రిటీ బీఫ్'లో పేర్కొన్నాడు

సెలబ్రిటీ బీఫ్ యొక్క తాజా ఎపిసోడ్‌లో సింథియా బెయిలీ యొక్క ప్రత్యామ్నాయ వ్యక్తి 50 సైంట్ కనిపించలేదు.