మెక్‌బాగెట్ నిజమేనా? 'ఎమిలీ ఇన్ ప్యారిస్' మరియు మెక్‌డొనాల్డ్స్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో చేసిన మ్యాచ్

పారిస్‌లోని ఎమిలీ మెక్‌డొనాల్డ్ కథాంశమా? మేము దానిని ప్రేమిస్తున్నాము.