'ది రిసార్ట్' షోరన్నర్ సిరీస్‌లో పాత టెక్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను పంచుకున్నారు

మీ Motorola Razr ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు ఇవ్వబడ్డాయి.

'ది రిసార్ట్ ఆన్‌లైన్ విడాకుల క్విజ్ దృశ్యం నరకం వలె సాపేక్షమైనది

నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉండటానికి మనలో ఎవరు ఆన్‌లైన్ క్విజ్ తీసుకోలేదు?

క్రిస్టిన్ మిలియోటి 'విచిత్రమైన, అనారోగ్య చిక్' మిగిలిన వాటి కంటే మెరుగ్గా చేస్తుంది

'మిథిక్ క్వెస్ట్' నుండి 'ది రిసార్ట్' వరకు మిలియోటి యొక్క చీకటి పాత్రలపై ఒక లుక్.