క్రిస్టిన్ చెనోవెత్ యొక్క NSFW 'సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీ ఫ్యూడ్' గురించి స్టీవ్ హార్వే స్పీచ్‌లెస్ అంచనా: 'సండే నైట్ టీవీకి స్వాగతం, ఫోక్స్'

'నన్ను క్షమించండి!' చెనోవెత్ చెప్పారు. 'నేను మంచి క్రిస్టియన్ అమ్మాయిని. నన్ను క్షమించు!'

క్రిస్టిన్ చెనోవెత్ 'ది గుడ్ వైఫ్' గాయం తర్వాత CBSపై దావా వేయనందుకు చింతిస్తున్నాడు 'ఆచరణాత్మకంగా చంపబడ్డాడు'

'నేను భయం మరియు ఆందోళనతో అలా చేయలేదు,' అని చెనోవెత్  ప్రత్యక్షంగా ఏమి జరుగుతుందో చూడండి. లో చెప్పారు.